Μεταβρεφικό


ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 18 μ – 2,5 χρονών

Το παιδί στην ηλικία περίπου των 2 ετών αρχίζει να αποκτά συντονισμένη σωματική κίνηση. Αναγνωρίζοντάς του την ανάγκη να ενεργεί με τον δικό του τρόπο και ρυθμό γίνεται αυτόνομο. Στόχος μας τώρα είναι το δημιουργικό παιχνίδι, η αυτοεξυπηρέτηση και κοινωνικοποίηση του παιδιού. Δίνοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα αποκτά καινούριες γνώσεις, γίνεται αυτόνομο και ικανοποιείται η ανάγκη του να μάθει ΄΄γιατί, πως΄΄ .

Τώρα μαθαίνει τις πρώτες προμαθηματικές έννοιες, τα χρώματα, τα σχήματα μέσα από το παραμύθι, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο.

Close Menu